Szkolenie dla trenera kelnerów
Etapy
Moduł 1 – Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Moduł 2 – Zbudowanie ścieżki edukacyjnej dla kelnerów
Moduł 3 – Merytoryczne przygotowanie szkolenia dla kelnerów
Moduł 4 – Techniczne przygotowanie szkolenia dla kelnerów
Moduł 5 – Prowadzenie szkolenia i techniki autoprezentacji
Moduł 6 – Ewaluacja szkolenia
MATERIAŁY DLA WYBRANEGO ETAPU

Podkasty
Projekt wspołfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Materiały na platformie odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowieddzialności za jej zawartość merytoryczną.