O projekcie
Trener kadr sektora turystycznego
numer projektu: 2017-1-PL01-KA202-038802

 

Edukatorzy, którzy prowadzą szkolenia lub warsztaty, oprócz ogromnej wiedzy w zakresie swojego zawodu, powinni posiadać też kompetencje w zakresie technik i narzędzi prowadzenia grup szkoleniowych.

Bez dodatkowych kompetencji zajęcia są nieefektywne, nieatrakcyjne, często bezużyteczne. Umiejętnośc przekazywnia posiadanej wiedzy jest szczególnie ważna podczas szkoleń praktycznych.

Tak jest też w przypadku wiedzy eksperckiej w gastronomii – żaden kucharz, barman lub kelner nie nauczy się zawodu w teorii. Niezbędna jest praktyka, również pod kątem mistrzów zawodowych/trenerów gastronomii.

Trenerzy branży HORECA stanowią grupę docelową projektu. Podniesienie oraz dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku, rozwijanie postaw kreatywnych, przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz świadomośc uczenia się przez całe życie mają szczególne znaczenie dla kształcenia zawodowego, w tym także w branży HORECA

Głownym celem projektu jest opracowanie standardu opisu kwalifikacji trenera zawodowego/VET (zgodnie z wynikami badań) w branży HORECA, zgodnie z EQF, oraz kompleksowego programu szkolenia trenerów, w celu zwiększenia liczby wykwalifikowanych trenerów zawodowych branży gastronomicznej.

Na podstawie doświadczeń organizacji partnerskich chcemy zbudować standard kompetencji trenera HORECA wraz z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Służyć będą wyposażeniu każdego, kto chce podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń dla HORECA w pakiet kompetencji trenerskich i interpersonalnych.

Projekt jest realizowany w III etapach
  • Badania dotyczące oczekiwanych, posiadanych i brakującyh kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA
  • Opracowanie standardów kompetencji trenera VET branży HORECA wraz z przygotowaniem platformy edukacyjnej
  • Walidacja – testowanie wprowadzonych rozwiązań

Zwiększony poziom kompetencji tenerów, którzy kształcą w branży HORECA, będzie mieć wpływ na funkcjonowanie i rozwój całej tej branży w środowisku międzynarodowym.

Trenerzy z odpowiednim przygotowaniem i kwalifikacjami lepiej przeszkolą i przekażą wiedzę pracownikom lub przyszłym pracownikom branży turystycznej.

Personel będzie lepiej przygotowany – poprawi to funkcjonowanie przedsiębiorstw – hoteli, restauracji i przyczyni się do rozwoju branży.

Twoja ścieżka Kariery
Nie musisz zastanowić się nad tym jakie kursy będą optymalne dla Twojego rozwoju. Skorzystaj z przemyślanych ścieżek, które krok po kroku pozwolą Ci zdobyć właściwy dla danej dziedziny zestaw umiejętności.
Certyfikat
Po ukończeniu szkolenia i wypełnieniu testów sprawdzających otrzymasz od nas certyfikat, który poświadcza zdobyte umiejętności.
Materiały od ekspertów
Nasze materiały zawierają filmy i materiały szkoleniowe, przygotowane przez ekspertów w danej dziedzinie. Każda czynność pokazana w materiałach jest dokładnie wyjaśniona. Każdą z nich możesz łatwo u siebie powtórzyć i dzięki temu szybko zdobyć potrzebne umiejętności.
Projekt wspołfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Materiały na platformie odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowieddzialności za jej zawartość merytoryczną.