Moduł 6 – Ewaluacja szkoleń – Ćwiczenia

Czas trwania
Bez ograniczeń
Ilość prób
Bez ograniczeń
Pytania
10

Comments