News
1st International Meeting of Project Partners (Poland, 2017)

The first international meeting of the ‘’Trainer of the Tourism Sector’’  Project No. 2017-1-PL01-KA202-038802 took place in the historic walls of the WSTiE university in Poland.

The purpose of the meeting was to discuss the scope of the project and to share key responsibilities. A plan of action of the Partners was developed with particular emphasis on the differences on the Polish, British and Hungarian markets.

 

See also
Projekt wspołfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Materiały na platformie odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowieddzialności za jej zawartość merytoryczną.